معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / فلسفه علم / علوم انسانی / روانشناسی / تأثیر “قرائت قرآن” بر “تنیدگی های روانی” و “راهبردهای مقابله ای” در بین دانشجویان

تأثیر “قرائت قرآن” بر “تنیدگی های روانی” و “راهبردهای مقابله ای” در بین دانشجویان

هدف پژوهش، بررسی عوامل فشارزای روانی و راهبردهای مقابله ا ی با آن در بین دانشجویان دختر قاری و غیر قاری قرآن دانشگاه فردوسی مشهد بود. سؤال پژوهش  این بود که آیا بین نوع تنیدگی های روانی و راهبردهای مقابله ای، در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از بین دانشجویان دختر، تعداد ۱۱۳ نفر قاری قرآن و ۱۰۳ نفر غیر قاری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های عوامل تنیدگی زای روزمره سارافینو و پرسشنامه شیوه های مقابله ای بیلینگز و موس ابزارهای این پژوهش بودند.

همچنین ببینید

روان شناسی کمال در قرآن

روانشناسی کمال در قرانDownload هدف این پژوهش مطالعه نظری و تطبیقی درباره مفهوم روان شناختی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *