معماری

تربیتهای عملی 1

وظایف عملی مرحله اول(یقین اولیه)

بسم الله الهادی سالک در این مرحله به عنوان عضو میهمان شناخته میشود در این مرحله عضو میهمان یا شاگرد متعهد میگردد در جلسات درس بدون غیبت و تأخیر حضور یابد هم مباحثه ای انتخاب کرده و زیر نظر یکی از شاگردان قدیمی تر درسها را به مباحثه گذاشته در …

ادامه نوشته »