معماری

فلسفه

بنا بر تعریف ما از فلسفه منظور علمی است که مفاهیم موجود در آن از راه تحلیل عقلی پدید آمده اند.
استاد علوی

نظریه اپیکور

یکی از فلاسفه معروف یونان قدیم، مردی است به نام « اپیکور ». این مرد در سال ۳۴۲ پیش از میلاد یعنی شش سال پس از مرگ افلاطون، در آتن تولد یافته است. او در حکمت نظری پیرو ذیمقراطیس و طرفدار آتمیسم است، گو اینکه گفته میشود خود معترف به …

ادامه نوشته »

بررسی نظریه طراحی هوشمند و چالش های آن با نظریه تکامل

بررسی نظریه طراحی هوشمند و چالشهای آن بانظریه تکاملDownload در این مقاله سعی شده است استدلال حامیان طراحی هوشمند بر وجود یک عامل باشعور و هوشمند در خلقت عالم بررسی شود. اینان دانشمندان و فلاسفه ای هستند که اصرار دارند نظریه طراحی هوشمند، نظریه ای علمی است که می تواند …

ادامه نوشته »

غایت طلبی هستی و انسان در حوزه های معرفتی

همه مکاتب فکری از دو بعد «نظری» و «عملی» یا «جهان بینی و ایدئولوژی» تشکیل یافته اند. در بعد نظری یا جهان بینی، سه مقوله مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: ۱٫ هستی شناسی; ۲٫ انسان شناسی; ۳٫ راه شناسی. «هستی شناسی» که یکی از محورهای مهم بعد …

ادامه نوشته »