معماری

فلسفه

بنا بر تعریف ما از فلسفه منظور علمی است که مفاهیم موجود در آن از راه تحلیل عقلی پدید آمده اند.
استاد علوی

سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا

غزالی با استناد و نقض برخی از دیدگاه های حکما درباب صانع بودن خداوند اصل سنخیت میان خدای متعال و مخلوقات را نقض می کند، زیرا وی معتقد است بر اسسا این استدلال ها و تحلیلی که وی از علیت و ضرورت علی مطرح میکند عالم نمی تواند ساخته خدا …

ادامه نوشته »

آتمن و برهمن در اوپانیشادها و مکتب دانته

آتمن-و-برهمن-در-اوپانیشددانلود اوپانیشادها دربردارنده شالوده فلسفی و عرفانی آیین هندو می باشند و برآنند تا به لایه های عمیق تر دین راه برده و با کسب خودآگاهی، به دیدی وحدت نگر درباره عالم، انسان و خدا برسند. مهمترین آموزه اوپانیشادها تاکید بر وحدت حقیقت (برهمن) و معرفت به خود حقیقی انسان …

ادامه نوشته »

کثرت ادیان

۲۰۱۰۰۸۳۱۱۳۰۶۴۳-کثرت-ادیان-از-چشم-انداز-عرفانی-ابن-عربی-و-شواندانلود کثرت ادیان از چشم انداز عرفانی ابن عربی و شواننظریه کثرت ادیان از چشم انداز عرفان با تقسیم بندی دین به دو بعد ظاهری و باطنی ورای ظواهر متفاوت ادیان حقیقت واحدی را در باطن آنان می نگرد و همه شرایع را جلوه گاه های گوناگون آن حقیقت متعالی …

ادامه نوشته »

دایره المعارف نمادها و نشانه ها میراندا

دانلود در دنیایی زندگی می کنیم که شامل فرهنگ ها و ادیان مختلفی است که هر کدام از نمادها و نشانه های بسیاری استفاده می کنند. کوچک تر شدن دنیا و رفتن به سمت دهکده جهانی و نیز غلبه کردن فصای مجازی ما را با شرایطی مواجه کرده که در …

ادامه نوشته »

نظریه اپیکور

یکی از فلاسفه معروف یونان قدیم، مردی است به نام « اپیکور ». این مرد در سال ۳۴۲ پیش از میلاد یعنی شش سال پس از مرگ افلاطون، در آتن تولد یافته است. او در حکمت نظری پیرو ذیمقراطیس و طرفدار آتمیسم است، گو اینکه گفته میشود خود معترف به …

ادامه نوشته »