اَصدَقُ القَولِ و َاَبلَغُ المَوعِظَهِ و َاَحسَنُ القَصَصِ کِتابُ اللّه؛


راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است.


من لایحضر الفقیه ج۴ ، ص۴۰۲

علوم قرآنی و آموزش تدبر در قرآن
در حسینیه فصیح….
استاد علوم قرآنی خانم دستمالچی بزرگور
واستاد تدبر خانم پناهی بزرگوار
علوم قرآنی و آموزش تدبر در قرآن
در حسینیه فصیح….
استاد علوم قرآنی خانم دستمالچی بزرگور
واستاد تدبر خانم پناهی بزرگوار
علوم قرآنی و آموزش تدبر در قرآن
در حسینیه فصیح….
استاد علوم قرآنی خانم دستمالچی بزرگور
واستاد تدبر خانم پناهی بزرگوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.