تدبر با قرآن،میثاق با نور

پیامبر اسلام (ص): اَصدَقُ القَولِ و َاَبلَغُ المَوعِظَهِ و َاَحسَنُ القَصَصِ کِتابُ اللّه ؛ راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است. من لایحضر الفقیه ج۴ ، ص۴۰۲