علوم قرآنی؛ برگزاری دوره تخصصی قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت «میثاق با نور» زیر نظر «کانون علم و دین» برگزار می کند:  «دوره‏ های تخصصی قرآن کریم»مقدمه تلاش در ایجاد تحوّلی اساسی در جهان‌بینی و بینش علمی، فلسفی و عرفانی بشر آینده، تلاش در تقریب او به عصر ظهور است. بصیرتی

بیان شاعرانه ی مضامین قرآنی در شعر کودک

خداشناسی یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های فکری کودکان است که تعلیم آن به کودک با ظرافت‌های خاصی همراه است. قرآن و مفاهیم دینی از بزرگ‌ترین پشتوانه‌های انواع شعر فارسی از جمله شعر کودک است. هدف این مقاله بررسی چگونگی شاعرانه‌ ساختن خداشناسی در شعر کودک و اشعار شاعران معاصر کودک است. انتخاب اشعار به صورت تصادفی و بر اساس گروه سنی «ج» و «د» بوده و این سوالات در مقاله مطرح شده است که نحوۀ معرفی خدا در شعر کودک چگونه است؟ چه ابزارهایی برای بیان شاعرانه در این راستا بسامد بالایی دارد؟ روش تحقیق، تحلیل محتوایی است که به شیوۀ کتابخانه ای انجام گرفته است. بحث مقاله در چهار محور اصلی تنظیم شده است که در هر محور شیوه های مختلف معرفی خدا به کودک همراه با شگردهای شاعرانه بحث شده است. تشخیص، تشبیه و موسیقی اشعار از عمده ترین ابزارهای شاعرانه ساختن مفهوم خداشناسی در شعر کودک است.