Category: سبک زندگی

  • قدرت انسان در انتخاب کردن

    قدرت انسان در انتخاب کردن

    «زندگی کردن» ظاهراً عبارت قابل فهمی برای همه ما آدم‌هایی است که نفس می‌کشیم اما آنقدرها هم که فکر می‌کنیم این واژه سرراست و ساده نیست چون زندگی برای همه‌ ما صورت یکسان و یک شکلی ندارد. هر کدام از ما در برخی از شیوه‌ها و روش‌هایی که برای «زندگی کردن» داریم با بقیه متفاوتیم.…