جمعه , آذر ۱۴ ۱۳۹۹
معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 10)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

بررسی نقش عاملهای شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان برمبنای پنج عامل بزرگ شخصیتDownload هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای …

ادامه نوشته »

بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین

بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دینDownload تعارض علم و دین از چال های اساسی فراروی عالمان دینی از گذشته تا کنون بوده و هست. آنان همواره در پی تبیین سازش میان این دو مقوله بوده اند. ازجمله امام محمد غزالی تلاش های …

ادامه نوشته »

بررسی نارسایی های دیدگاه روان شناسی معاصر پیرامون ملاک های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی

بررسی نارسایی های دیدگاههای روانشناسی معاصر پیرامون ملاکهای بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع ازدیدگاه اسلامیDownload هدف پژوهش بررسی دیدگاه های روان شناسی معاصر پیرامون “ملاک های بهنجار و نابهنجار” و تبیین آن از دیدگاه اسلامی است. سؤالات پژوهش عبارت است از:۱٫رویکردهای روان شناسی معاصر پیرامون این ملاک ها …

ادامه نوشته »