معماری
خانه / کارگروه های علمی / کارگروه عرفان تطبیقی

کارگروه عرفان تطبیقی

عرفان مقربین در یک نگاه

«تعریف جامع عرفان مقربین» عرفان عرفان یعنی مسیری که بتوان به تکامل ممکنه و لایق انسانی  دست یافت. لذا عارف به دنبال خدا شدن نیست؛ بلکه به دنبال ((خداگونه شدن)) است. و کوتاه ترین راهی که می تواند انسان را به عرش الهی برساند عرفان است.   عرفان مقربین  عرفان …

ادامه نوشته »

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای مرحله سوم (عین الیقین)

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای دوره سوم (عین الیقین)آموزش ۳ بعد از عبور از مرحله علم الیقین، انسان سالک طریقت یقین ، وارد مرحله عین الیقین می شود آن گونه که از این لفظ برداشت میشود عین الیقین مرحله ای از رؤیت تام و تمام است که در آن سالک حقایق …

ادامه نوشته »

تربیتهای عملی مرحله سوم(عین الیقین)

تربیتهای عملی ۳ در این مرحله سالک به مقامی رسیده است که تمام هم و غم خود را وقف خدمت زیر نظر یکی از اولیای کامل، در راه محقق نمودن اهداف الهی و ربوبی کرده است. در این دوران سالک باید در طول سال در چله دائمی و مراقبه کامل …

ادامه نوشته »

نظریه عرفان مقربین

عرفان مقربین عرفان موفقترین انسانهایی است که بهترین راه سعادت را یافتند و رفتند و به مقصد رسیدند. عرفان مقربین همان حکمت ناب شیعی است که در نزد ولی الله الاعظم عج بوده و در زمان ظهور زمین را بنور پرودگار روشن میکند عرفان مقربین لب اللباب یعنی مغز اسلام ناب محمدی و قله دین حقیقی و نابی است که عندالله بوده و از گزند تحریف و آلودگی مصون مانده است.

ادامه نوشته »

آموزش های نظری مرحله اول(یقین اولیه)

بسمه تعالی سالک عرفان و طریقت اولیاء مقربین درگاه خداوند، برای شروع در سیر و سلوک به توشه راه نیازمند است یکی از مهمترین این زاد راه و توشه ها برای سیر و سلوک همانطور که قبلاٌ گفته شده است یقین و اعتقاد خدشه ناپذیر به معارف اصیل و اصولی …

ادامه نوشته »