معماری
خانه / علم و دین / فلسفه علم

فلسفه علم

فلسفه علم رشته ای از فلسفه های مضاف میباشد که به مطالعه در ماهیت علم میپردازد ……
نظریة المعرفة
استاد علوی

فلسفه علم

علم و دین

پرداختن به ماهیت و چیستی علم به معنای مطلق آگاهی همان است که نزد فلاسفه به نظریه المعرفه نامگذاری شده است. اما فلسفه علم رشته ای از فلسفه های مضاف میباشد که به مطالعه در ماهیت علم میپردازد علم به معنای خاص (علوم تجربی)

ادامه نوشته »