معماری
خانه / علم و دین

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

کثرت ادیان

علم و دین

۲۰۱۰۰۸۳۱۱۳۰۶۴۳-کثرت-ادیان-از-چشم-انداز-عرفانی-ابن-عربی-و-شواندانلود کثرت ادیان از چشم انداز عرفانی ابن عربی و شواننظریه کثرت ادیان از چشم انداز عرفان با تقسیم بندی دین به دو بعد ظاهری و باطنی ورای ظواهر متفاوت ادیان حقیقت واحدی را در باطن آنان می نگرد و همه شرایع را جلوه گاه های گوناگون آن حقیقت متعالی …

ادامه نوشته »

روان شناسی کمال در قرآن

کارگروه روانشناسی

روانشناسی کمال در قرانDownload هدف این پژوهش مطالعه نظری و تطبیقی درباره مفهوم روان شناختی کمال از دیدگاه روان شناسی و قرآن است. این مقاله از نوع مروری، با استفاده از روش کتابخانه ای، به  شیوه تحلیل محتوای متون دینی و در راستای تبیین و تکمیل موضوع های مرتبط با …

ادامه نوشته »

رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت گیری

کارگروه روانشناسی

رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت گیری دینی و بهزیستی روانشناختی و فاعلی در ایران ولهستانDownload پژوهش های واژگان و آماری نشان داده است که یک مدل شش عاملی می تواند به خوبی ساختار شخصیت را تبیین کند. این شش عامل عبارت اند از صداقت-فروتنی، تهییج پذیری، برون گرایی، توافق، …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین در مسئله پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان

علم و دین

رابطه علم ودین در مسئله پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزانDownload امروزه بررسی مناسبات میان علم و دین در گرو تعیین موضع در قبال مسئله پیدایش انسان است. نسبت میان آموزه های قرآنی و یافته های تجربی در این مسئله پرسشی است که علامه طباطبایی و رشید رضا …

ادامه نوشته »