جمعه , آذر ۱۴ ۱۳۹۹
معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 20)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

چیستی وگستره علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی

مبحث علم دینی، یکی از مباحث چالشی است که با دو رویکرد مخالف و موافق همراه است. یکی از موافقان نظریه علم دینی، آیت الله جوادی آملی است. ایشان علم را در این مباحث به معنای اعم و شامل تمام علوم می داند و سایه دین را بر سر همه …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین در آراء شهید مطهری و مهندس بازرگان

با پیدایش نهضت علمی و پیشرفت علوم تجربی، چالش های فراوانی میان علم و دین پدید آمده و دیدگاه های متفاوتی درباره نسبت میان آن دو ارائه شده است. علاوه بر دیدگاه تعارض که علم و دین را دو امر ناسازگار می انگارد، دیدگاه های دیگری نیز در این تبیین …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

در جهان امروز با پیشرفت روز افزون و حیرت انگیز علوم مختلف و با مشاهده توایی های بی حد و حصر علم توجه بیش از پیش به سمت علم معطوف گردیده تا جاییکه می توان ادعا کرد گروهی اصالت محض را به علم داده اند و آن را یگانه راه …

ادامه نوشته »

ترجمه دو مقاله از کتاب دائره المعارف روان شناسی و علم رفتار کورسینی

آنچه در پی می آید ترجمه دو مقاله از کتاب دائره المعارف روان شناسی و علم رفتار کورسینی می باشد. در مقاله اول به روان شناسی دین و در مقاله دوم به نقش دین در سلامت جسم و روان پرداخته شده است. نویسنده مقاله اول G.R. Collins و نویسنده مقاله دوم T. E. …

ادامه نوشته »

پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی گری ارتباط با خدا

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با میانجی گری نوع ارتباط با خدا انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله شهر تهران، به این منظر ۲۳۲ نفر با مراجعه به اماکن عمومی سطح شهر، (نمونه گیری در دسترس) انتخاب شدند …

ادامه نوشته »