جمعه , آذر ۱۴ ۱۳۹۹
معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 3)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

آتمن و برهمن در اوپانیشادها و مکتب دانته

آتمن-و-برهمن-در-اوپانیشددانلود اوپانیشادها دربردارنده شالوده فلسفی و عرفانی آیین هندو می باشند و برآنند تا به لایه های عمیق تر دین راه برده و با کسب خودآگاهی، به دیدی وحدت نگر درباره عالم، انسان و خدا برسند. مهمترین آموزه اوپانیشادها تاکید بر وحدت حقیقت (برهمن) و معرفت به خود حقیقی انسان …

ادامه نوشته »

اندیشه و فلسفه تاگور

آرمان های معنوی در نظم و نثر رایبندرانات تاگور مظهر حقایق فلسفه هندوست. آیین هندو ضرورتا نوعی گرایش فلسفی ذهن است. تاگور به رغم سال ها تأمل در ژرفترین مسائل زندگی و مرگ، سیستم فلسفی متافیزیکی را چنان تطور داده که مایه تحسین محققان آگاه و برجسته غربی شده است. …

ادامه نوشته »