جمعه , آذر ۱۴ ۱۳۹۹
معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 43)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

وحدت علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم وحدت علم و دین اگر علم ما کامل باشد با دین کامل تضادی ندارد. گاهی علم و دین هر دو کامل اند اما زبان آن دو متفاوت است. اگر علم اشکال داشته باشد شبهه علم و اگر دین اشکال داشته باشد شبهه دین است. علم و …

ادامه نوشته »

مزایده

مزایده با فرض ارزیابی ملک یا هر مال منقول دیگری طبق مادۀ ۱۱۹ باید آگهی مزایده به عمل آید که این آگهی برای یکبار در روزنامۀ کثیرالانتشار منتشر میشود و موعد فروش باید طوری نوشته شود که فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز مزایده کمتر از ده روز و بیشتر …

ادامه نوشته »