چهارشنبه , فروردین ۲۹ ۱۴۰۳
معماری
خانه / آموزش های مرحله اول

آموزش های مرحله اول

آموزش های دوره اول (یقین اولیه)

بسمه تعالی

سالک عرفان و طریقت اولیاء مقربین درگاه خداوند برای شروع در سیر و سلوک به توشه راه نیازمند است یکی از مهمترین این زاد راه و توشه ها برای سیر و سلوک همانطور که قبلاٌ گفته شده است یقین و اعتقاد خدشه ناپذیر به معارف اصیل و اصولی است که پایه ها و ارکان بنای اعتقادی او را تشکیل میدهند

علیهذا در دوره اول تربیت سالک استاد علاوه بر برنامه ریزی جهت ابعاد روحی او به اصلاح و تکمیل جهان بینی و اصول دانستنی سیر و سلوک میپردازد تا سالک با داشتن اعتقاداتی صحیح و محکم و مطابق با واقع و قابل اثبات پای در این راه پر فراز و نشیب گذارد راهی که در اطرافش انواع و اقسام شیاطین قرار گرفته تا راهرو و سالک را به انحراف و عقیگرد بکشانند.

هدف در این دوره ایجاد یقین در سالک نسبت به حقیقت و اصول و ارکان عرفان مقربین است

استاد علوی در این مرحله مباحث عمده ای را مطرح میکنند که اجمالاً عبارتند از:

 

تعریف یقین

تعریف عرفان

تقسیم و انواع عرفانها

عرفان ناب و ویژگیهای آن

ادله عقلی

ادله نقلی

احادیث نبوی

احادیث ولوی

در کلام بزرگان

آموزش های نظری دور اول(یقین اولیه)

تربیت های عملی دور اول(یقین اولیه)