معماری
خانه / آموزش های مرحله اول

آموزش های مرحله اول

آموزش های دوره اول (یقین اولیه)

بسمه تعالی

سالک عرفان و طریقت اولیاء مقربین درگاه خداوند برای شروع در سیر و سلوک به توشه راه نیازمند است یکی از مهمترین این زاد راه و توشه ها برای سیر و سلوک همانطور که قبلاٌ گفته شده است یقین و اعتقاد خدشه ناپذیر به معارف اصیل و اصولی است که پایه ها و ارکان بنای اعتقادی او را تشکیل میدهند.

علی هذا در دوره اول تربیت سالک، استاد علاوه بر برنامه ریزی جهت ابعاد روحی او به اصلاح و تکمیل جهان بینی و اصول دانستنی سیر و سلوک می پردازد تا سالک با داشتن اعتقاداتی صحیح و محکم و مطابق با واقع و قابل اثبات، پای در این راه پر فراز و نشیب گذارد راهی که در اطرافش انواع و اقسام شیاطین قرار گرفته تا راهرو و سالک را به انحراف و عقبگرد بکشانند.

هدف در این دوره، ایجاد یقین در سالک نسبت به حقیقت و اصول و ارکان عرفان مقربین است.

استاد علوی در این مرحله مباحث عمده ای را مطرح میکنند که اجمالاً عبارتند از:

علم و دین

آموزش های نظری دور اول(یقین اولیه)

تربیت های عملی دور اول(یقین اولیه)

  • وظایف عملی دور اول(یقین اولیه)