معماری
خانه / آموزش ها / آموزشهای نظری 2

آموزشهای نظری 2

آموزش ۲

این مرحله از شناخت شناسی شروع و به بیان نشانه ها و تعریف و تبیین بهترین، کاملترین، محکمترین، و مفیدترین، شناختها رسیده و از آن به مقایسه تطبیقی بین مکاتب و اندیشه های مطرح و اثرگذار و قابل بحث در عالم اندیشه بشری گذر کرده و با معرفی مصداق اتم …

ادامه نوشته »