معماری
خانه / آموزش ها / تربیتهای عملی 2

تربیتهای عملی 2

تربیت ۲

در این مرحله سالک جهت مهیا کردن خود برای ورود و درک مراحل بالاتر سیر و سلوک علمی و عملی به رعایت نکات کلی چندی ملزم میگردد. که از آن جمله است: برنامه ریزی دقیق شبانه روزی، هفتگی، ماهیانه، سالانه زیر نظر استاد تعریف ارتباطات انسانی خود و ملزم نمودن …

ادامه نوشته »