معماری

طرح تربیت معلم

برگزاری دوره تخصصی قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت «میثاق با نور» زیر نظر «کانون علم و دین» برگزار می کند:  «دوره‏ های تخصصی قرآن کریم»مقدمه تلاش در ایجاد تحوّلی اساسی در جهان‌بینی و بینش علمی، فلسفی و عرفانی بشر آینده، تلاش در تقریب او به عصر ظهور است. بصیرتی …

ادامه نوشته »