سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲
معماری

تأسیس

چگونگی تأسیس کانون علم و دین

فکر تأسیس کانون علم و دین در سال های اول انقلاب اسلامی شکل گرفت. بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی …

ادامه نوشته »