معماری
خانه / تست / آموزشگاه علمی

آموزشگاه علمی

کانون به دو صورت به آموزش علوم و معارف مبادرت میکند
1. تاسیس آموزشگاه و مدارس و مراکز آموزشی رسمی
2. آموزش های مردمی از قبیل هیئات و سمینارها و همایشهای علمی

پیدا نشد.

با عرض پوزش ، هیچ برگه ای برای درخواست شما پیدا نشد.شاید اگر جست و جو کنید به نتیجه برسید.