سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲
معماری

موضوع فعالیت

موضوعات فعالیت کانون علم و دین

زمینه فعالیت های کانون علم و دین: کانون در سه زمینه عمده فعالیت دارد تحقیقات آموزش انتشارات موضوعات مورد فعالیت تحقیقاتی و آموزشی و انتشاراتی کانون علم و دین عبارتند از: فلسفه علم و فلسفه دین حکمت باطنی و عرفان شیعی فراروانشناسی، استعدادها و قدرت های روحی بشر دین شناسی …

ادامه نوشته »