دوشنبه , خرداد ۸ ۱۴۰۲
معماری

فقه و اصول

مجموعه مقالات باشگاه اندیشه با موضوع فقه و اصول

بررسی اقوال طرفداران اماریت «استصحاب»

اقوال طرفداران أماریّت استصحاب نویسنده: حسین عبداللهی چکیده نگارنده در این مقاله بر آن است که به‌طور فنی و نقدی اماره یا اصل بودن استصحاب را بررسی کند. و هدف نگارنده بررسی مسئله اماره یا اصل بودن استصحاب است نه موضوع استصحاب. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و …

ادامه نوشته »

شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل

بنام خدا 📝📝 شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل . ۱-✍ در شک عدم دلیل که شک مطلق است یا شک نسبت به تکلیف است یا شک در مکلفُ به. که شک در تکلیف برائت ذمه است.مانند اینکه اصلا او نمی داند شراب حرام است پس تکلیعی هم …

ادامه نوشته »

انواع دلالت

بنام خدا ✳️انواع دلالت اگر دلالت بیک معنا باشد که قطع آورست ومشخص . اگر دلالت به چند معنا باشدومجمل، ظن وشک بوجود می آید .که در اینجا در جایی که معانی مساوی با اشتراک لفظی باشد اینجا شک وظن ایجاد می شود .مانند کلمه شیر اگر تنها آورده شود …

ادامه نوشته »

مجتهد برای رسیدن به حکم چه راهی را طی می کند؟

بنام خدا 🎆مجتهد برای یافتن وظیفه خودوحکم شرعی ورسیدن به یقین از شک حرکت می کند تا به ظن ویقین برسد اگر در انتهای تحقیق وتلاش خود مجدد به شک رسید به اصول عملیه مراجعه می کند . ✳️اینکه مجتهد در پی رسیدن به حکم باشد ویا در پی تکلیف …

ادامه نوشته »

فرق مفهوم با منطوق ولفظ:

بنام خدا فرق مفهوم با منطوق ولفظ: _وقتی از لفظ پی به مفهوم می بریم دلالت لفظی گفته می شود. ولفظی منظور لافظ وگوینده عاقل است. البته عقلی منظور است که مجتهد بتواند منظور ومراد گوینده را بدست آورد.که مجتهد واصولی بیشتر با دلالت لفظی ووضعی سرو کار دارند . …

ادامه نوشته »