سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲
معماری

اصول فقه

بررسی اقوال طرفداران اماریت «استصحاب»

اقوال طرفداران أماریّت استصحاب نویسنده: حسین عبداللهی چکیده نگارنده در این مقاله بر آن است که به‌طور فنی و نقدی اماره یا اصل بودن استصحاب را بررسی کند. و هدف نگارنده بررسی مسئله اماره یا اصل بودن استصحاب است نه موضوع استصحاب. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و …

ادامه نوشته »

شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل

بنام خدا 📝📝 شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل . ۱-✍ در شک عدم دلیل که شک مطلق است یا شک نسبت به تکلیف است یا شک در مکلفُ به. که شک در تکلیف برائت ذمه است.مانند اینکه اصلا او نمی داند شراب حرام است پس تکلیعی هم …

ادامه نوشته »

انواع دلالت

بنام خدا ✳️انواع دلالت اگر دلالت بیک معنا باشد که قطع آورست ومشخص . اگر دلالت به چند معنا باشدومجمل، ظن وشک بوجود می آید .که در اینجا در جایی که معانی مساوی با اشتراک لفظی باشد اینجا شک وظن ایجاد می شود .مانند کلمه شیر اگر تنها آورده شود …

ادامه نوشته »

مجتهد برای رسیدن به حکم چه راهی را طی می کند؟

بنام خدا 🎆مجتهد برای یافتن وظیفه خودوحکم شرعی ورسیدن به یقین از شک حرکت می کند تا به ظن ویقین برسد اگر در انتهای تحقیق وتلاش خود مجدد به شک رسید به اصول عملیه مراجعه می کند . ✳️اینکه مجتهد در پی رسیدن به حکم باشد ویا در پی تکلیف …

ادامه نوشته »

مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

بنام خدا مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟ ما شیعیان مخطًئه هستیم به این معنا که معتقدیم که مجتهد تمام تلاش خود را برای بدست آوردن احکام انحام می دهد تا به یقین برسد وحجت بر او تمام شود ولی این تلاش مستلزم این نیست که ایشان حقیقتا به حکم واقعی …

ادامه نوشته »