یکشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۰
معماری

اصول فقه

منشأ شک مجتهد چیست ؟

منظور اینکه منشا شک مجتهد چیست که حکمی را به طور قطع بیان نمی کند؟ مناشی شک مجتهد: ۱-دلیل ناقص است .که باید نقص دلیل را شارع برطرف نماید و دلیل را تقویت نموده و جبران نقص را بنماید. ۲-یا دلالت ناقص است به این معنا که دلیل داریم (آیه و …

ادامه نوشته »

اهمیت ولایت فقیه در جامعه

آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت، امری “عقلایی” است که دین آن را امضا کرده و یا امری “تأسیسی” و ره آورد خود دین است؟ پاسخ: اصل حکومت، امری است “عقلی” که ضرورت آن را عقل به خوبی ادراک میکند و عقلاء نیز به استناد ضرورت عقلی، آن را میپذیرند …

ادامه نوشته »

کلما حکم به الشرع، حکم به العقل

آیا قاعده کلما حکم به الشرع، حکم به العقل و بلعکس صحیح است؟ بله عقل سلیم عین شرع است و شرع هم عین عقل. ولی نه آن عقلی که ما برای خودمان قیاس می کنیم بلکه عقلی که در عالم ماوراء به خدا و فواد رو می کند. نقش عقل در حکم …

ادامه نوشته »

فواید مراجعه به علم اصول چیست؟

حجیت برای مجتهد چیست؟ علم اصول برای رفع شک و ظن است . شیخ انصاری می فرمایند که حجیت قطع ذاتی است و نمی توان حجیت قطع را گرفت و عقل هم حجیتش ذاتی است. هر چیزی که قابل اثبات باشد قابل شک نیست. بنابراین علم اصول از قطعیات صحبت …

ادامه نوشته »

موضوع علم فقه و نقش آن در مسائل فقهی

هر بحثی از آن نظر که هست اگر مورد بررسی قرار گیرد به آن روانشناسی می گویند. و اگر از آن نظر که باید باشد به آن اخلاق گفته می شود. این اخلاقی که ضمانت اجرایی دنیوی دارد که به آن حقوق می گویند و وقتی ضمانت اجرایی آن دنیوی و …

ادامه نوشته »