یکشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۰
معماری

اصول فقه

مهریه

چکیده مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، …

ادامه نوشته »

اِستحسان

اِستحسان: یکى از ادلّه فتوا نزد گروهى از‌اهل‌سنت استحسان در لغت به معناى نیکو شمردن چیزى[۱] یا به معناى جستوجو از امر نیکو جهت عمل و پیروى از آن است.[۲] براى استحسان تعریفهایى شده و در بعضى قید «مجتهد» موضوعیّت دارد; مانند تعریف استحسان به: «آنچه در اندیشه مجتهد خطور …

ادامه نوشته »

اصل برائت

عنوان مقاله : اصل برائت «برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است.[۳۰] اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهرى و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتى» یا اصل عملى یاد مى‌شود.[۳۱] …

ادامه نوشته »

اصول فقه

فلسفه علم اصول به عنوان یکی از شاخه های فلسفه علم است که موضوع آن علم اصول است و به بررسی ماهیت و حقیقت این علم می پردازد. و شامل مباحث زیر می باشد. موضوع و مسایل علم اصول روش علم اصول تقسیم بندی علم اصول تاریخ علم اصول نظرات و مکاتب …

ادامه نوشته »