سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲
معماری

فقه

پذیرش ولایت

پذیرش ولایت فردی که ولایت را میپذیرد همه چیز را به عهده ی ولی میگذارد. کسی که میخواهد ولی داشته باشد، میخواهد خودش را در اختیار کسی بگذارد که نه احتیاج به ناصر داشته باشد و نه احتیاج به منتصر، و همه چیز را در دست ولی میداند. در ولایت …

ادامه نوشته »

اصل احتیاط

اصل احتیاط: التزام به تکلیف احتمالى در مرحله ظاهر احتیاط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط»[۱] و به معناى صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است.[۲] احتیاط گاه در عرف خاص، یعنى علم اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد‌مى‌شود[۳] و به معناى مراقبت از تکالیف واقعى، اعم از …

ادامه نوشته »

اصل صحت: حمل کار دیگران بروجه نیکو یا کامل

اصل صحت: حمل کار دیگران بروجه نیکو یا کامل اصل، در لغت به معناى اساس و بُن شىء است[۱] و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددى کاربرد دارد; از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولى شىء و آنچه براى تشخیص وظیفه عملى یا حکم ظاهرى قرار داده مى‌شود.[۲] …

ادامه نوشته »