معماری

نظریه عرفان مقربین

عرفان مقربین لب اللباب یعنی مغز اسلام ناب محمدی و قله دین حقیقی و نابی است که عندالله بوده و از گزند تحریف و آلودگی مصون مانده است
استاد علوی

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای مرحله سوم (عین الیقین)

عناوین آموزش‌ها و پژوهشهای دوره سوم (عین الیقین)آموزش ۳ بعد از عبور از مرحله علم الیقین، انسان سالک طریقت یقین ، وارد مرحله عین الیقین می شود آن گونه که از این لفظ برداشت میشود عین الیقین مرحله ای از رؤیت تام و تمام است که در آن سالک حقایق …

ادامه نوشته »

تربیتهای عملی مرحله سوم(عین الیقین)

تربیتهای عملی ۳ در این مرحله سالک به مقامی رسیده است که تمام هم و غم خود را وقف خدمت زیر نظر یکی از اولیای کامل، در راه محقق نمودن اهداف الهی و ربوبی کرده است. در این دوران سالک باید در طول سال در چله دائمی و مراقبه کامل …

ادامه نوشته »

نظریه عرفان مقربین

عرفان مقربین عرفان موفقترین انسانهایی است که بهترین راه سعادت را یافتند و رفتند و به مقصد رسیدند. عرفان مقربین همان حکمت ناب شیعی است که در نزد ولی الله الاعظم عج بوده و در زمان ظهور زمین را بنور پرودگار روشن میکند عرفان مقربین لب اللباب یعنی مغز اسلام ناب محمدی و قله دین حقیقی و نابی است که عندالله بوده و از گزند تحریف و آلودگی مصون مانده است.

ادامه نوشته »

آموزش های نظری مرحله اول(یقین اولیه)

بسمه تعالی سالک عرفان و طریقت اولیاء مقربین درگاه خداوند، برای شروع در سیر و سلوک به توشه راه نیازمند است یکی از مهمترین این زاد راه و توشه ها برای سیر و سلوک همانطور که قبلاٌ گفته شده است یقین و اعتقاد خدشه ناپذیر به معارف اصیل و اصولی …

ادامه نوشته »

وظایف عملی مرحله اول(یقین اولیه)

بسم الله الهادی سالک در این مرحله به عنوان میهمان یک عضو عادی تلقی میشود در این مرحله عضو عادی در واقع شاگرد مرحله اول سیر و سلوک یعنی یقین اولیه محسوب می شود و متعهد میگردد تا در جلسات درس بدون غیبت و تأخیر حضور یابد، هم مباحثه ای …

ادامه نوشته »