معماری

تربیتهای عملی 1

وظایف عملی مرحله اول(یقین اولیه)

بسم الله الهادی سالک در این مرحله به عنوان میهمان یک عضو عادی تلقی میشود در این مرحله عضو عادی در واقع شاگرد مرحله اول سیر و سلوک یعنی یقین اولیه محسوب می شود و متعهد میگردد تا در جلسات درس بدون غیبت و تأخیر حضور یابد، هم مباحثه ای …

ادامه نوشته »