معماری

اندیشه و فلسفه تاگور

آرمان های معنوی در نظم و نثر رایبندرانات تاگور مظهر حقایق فلسفه هندوست. آیین هندو ضرورتا نوعی گرایش فلسفی ذهن است. تاگور به رغم سال ها تأمل در ژرفترین مسائل زندگی و مرگ، سیستم فلسفی متافیزیکی را چنان تطور داده که مایه تحسین محققان آگاه و برجسته غربی شده است. ماکس مولر می گوید: اگر می خواستم در سراسر گیتی سیروسیاحتی کنم تا کشوری یابم که کاملا قدرت و زیبایی که طبیعت می توانست ارزانی دارد در آن سرزمین به ودیعه گذاشته است- وقسمت هایی از آن کاملا بهشت روی زمین است، به هند می رسیدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *