یکشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۰
معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / فلسفه دین / اسلام / فقه و اصول / اصول فقه / مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

بنام خدا

مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

ما شیعیان مخطًئه هستیم به این معنا که معتقدیم که مجتهد تمام تلاش خود را برای بدست آوردن احکام انحام می دهد تا به یقین برسد وحجت بر او تمام شود ولی این تلاش مستلزم این نیست که ایشان حقیقتا به حکم واقعی دست پیدا نموده باشد که اختمال دارد خطایی هم صورت گرفته باشد ویا کاملا نتوانسته باشد حکم واقعی را بدست بیاورد که این تلاش او برای به یقین رسیدن حجیًت داردومنجًزاست .حال آنکه ممکن است که نظر شارع را نتوانسته باشد کاملا بدست بیاورد ولی حکم او حجیًت دارد ومنجًز است.
ولی اهل تسنن بر این اعتقادند که هر چه مجتهد تلاش کرد برای بدست آوردن احکام ،آن حکم خداست وخداوند حکم واقعی او به تلاش مجتهد بستگی دارد.
.نتیجه این دو نظریه اینست که ما معتقدیم حکم خدا ثابت است وهر مجتهدی بنابر تلاشی که انجام می دهد می تواند به نظر شارع مقدس نزدیک گردد که علاوه بر تلاش ،عقل ونیروی الهی وغیبی وماورایی هم دربدست آوردن احکام واقعی نقش به سزایی دارند و بدلیل تفاوت انسانها در برداشت وتفقه در احکام،گاهی در مسایل جزیی احکام آنها تفاوت پیدا می نماید.
ولی مثوًبه که اهل تسنن باشند می گویند حکم خدا متغیًر است وهر چه مجتهد به آن رسید حکم شارع مقدس همان است. وحکم خداوند تابع تلاش مجتهد می باشد .

همچنین ببینید

کاربرد نظریه حوزه های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

کاربرد نظریه حوزه های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت برپایه منابع اسلامیDownload این پژوهش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *